Baleset- és
bűnmegelőzés

06 (30) 388 0 388

[email protected]

Baleset megelőzés / ORFK sajtótájékoztató 2011.

2011. tervezett hatósági intézkedésekről

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2011. január 14-i sajtótájékoztatót tartott, mely kifejezetten a közúti közlekedésbiztonság témakörét érintette. A sajtótájékoztatón Óberling József r. ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke ismertette a KRESZ 2011. január 01-én hatályba lépő változásait a média megjelent képviselői előtt, beszámolt a hazai közúti közlekedésbiztonság 2010. évi alakulásáról, valamint röviden vázolta a 2011. év főbb közlekedésrendészeti aktualitásait és technikai fejlesztéseit.

A 2010. évi előzetes baleseti statisztikai adatok alakulásáról, valamint a KRESZ változásairól részletesen olvashatnak honlapunk egyéb cikkeiben. Óberling úr a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a 2010. évi előzetes adatok alapvetően kedvező folyamatról, a személysérüléses közúti balesetek, valamint a balesetekben meghalt személyek számának további csökkenéséről számolnak be. Az adatok ugyanakkor egyértelműen jelzik azokat a területeket, ahol a további javulás érdekében beavatkozásokra van szükség.

A kerékpáros közlekedés kérdésköre a rendőrség által 2011-ben kiemelten kezelt feladatok közé tartozik. Ennek oka, hogy a közúti közlekedés legvédtelenebb képviselői közé tartozó kerékpárosok részaránya különösen magas a balesetek okozásában (2010-ben 11 %), s ez jelentősen meghaladva a kerékpárosoknak a közúti forgalmon belüli tényleges arányát. Kifejezetten riasztó, hogy a személygépkocsi vezetőket követően a kerékpárosok okozzák a legtöbb balesetet, többet, mint az autóbusz és a tehergépkocsi vezetők összesen!

Ezért a rendőrség 2011-ben országszerte fokozottan ellenőrzi a kerékpárosokat. Az ellenőrzések a közúti szabályok megtartása mellett a járművek kötelező felszerelési tárgyai meglétére, valamint – a jogszabály által meghatározott esetekben - a láthatósági mellény használatára is kiterjednek. A kerékpárosok rendszeresen számíthatnak alkoholszondás ellenőrzésekre is, hiszen az ittas vezetés a kerékpárosok által okozott személysérüléses közúti balesetek legalább 25 %-ában kimutatható.

A technikai fejlesztések keretében a közeljövőben 200 db új sebességellenőrző készülék beszerzése várható. A hazai sebességmérő eszközpark fejlesztését az teszi szükségessé, hogy a sebességtúllépés továbbra is a közúti balesetek és a tragédiák első számú oka. Az elmúlt évben a személysérüléses közúti balesetek 27 %-ának a hátterében még mindig az abszolút, ill. a relatív gyorshajtás állt, de ez az arány a tragédiák vonatkozásában még magasabb.
Az új sebességmérők beszerzésén túl nagyon fontos, hogy olyan szabályozási háttér valósuljon meg hazánkban, mely képes a külföldi rendszámú gépkocsik vezetői által elkövetett gyorshajtások visszaszorítására, ill. azok megfelelő szankcionálására.

A sebességellenőrző berendezéseken túl a rendőrség 2011-ben 400 db elektromos kézi légalkoholmérő készülék beszerzését tervezi. Az intézkedésnek alapvetően két oka van: az ittas járművezetések magas száma, továbbá idén kivonásra kerülnek a 60-as évek óta alkalmazott hagyományos „csöves” Spiratest típusú alkoholszondák.

Magyarországon az ittasan okozott közúti balesetek száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor ezeknek a baleseteknek az összes személysérüléses közúti baleseten belüli aránya még mindig meghaladja a 11 %-ot. A járművüket szeszesitaltól befolyásolt állapotban vezetők, továbbá az ittas gyalogosok potenciális veszélyt jelentenek a többi közlekedő részére, ezért az ittas járművezetés visszaszorítása társadalmi érdek. Ez az alapja annak, hogy a rendőrség – számos EU tagállam gyakorlatával megegyezően - a leállításos jellegű közúti ellenőrzései során általános jelleggel alkalmazza a légalkohol mérést.

Forrás: ORFK-OBB

Közlekedésbiztonság oktatás 1. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 2. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 3. rész