Baleset- és
bűnmegelőzés

06 (30) 388 0 388

[email protected]

Baleset megelőzés / Gyermekek védelme a nyári szünetben

Gyermekek védelme a nyári szünetben

Téma: fürdőzés


1. vízi sportok űzése ellenőrzött területen (stand, uszoda) és felnőtt felügyelete alatt.
Ebben az esetben mindenkinek kötelessége betartani a starnd és uszoda házi rendjének pontjait annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a balesetek és az ember élettel járó tragédiák!

2. Vízi sportok űzése ellenőrzött területen (strand, uszoda) és felnőtt felügyelete nélkül.
Mint az első pontban, ebben az esetben is mindenkinek kötelessége betartani a starnd és uszoda házi rendjének pontjait annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a balesetek és az ember élettel járó tragédiák!

3. Mi a teendő akkor, ha a gyermek(ek) folyóban, tóban szeretne fürdeni és nincsen velük felnőtt személy? (Nem!)
Amennyiben rendelet tiltja, akkor tilos a fürdőzés.
Amennyiben rendelet nem tiltja a fürdőzést, abban az estben is a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal kell eljárni a fürdőző gyermekeknek annak érdekében, hogy ne balesettel, vagy tragédiával végződjön a fürdőzés.

4. Mi a teendője, kötelessége azoknak a felnőtteknek, akik felnőtt kísérete nélkül látnak gyermekeket folyóknál, tavaknál?
Ebben az esetben a felnőtt érdeklődjön a gyermekeknél arról, hogy felnőtt kísérővel jöttek e, aki például lemaradt, vagy ténylegesen egyedül vannak. Ha a gyermekek egyedül vannak, akkor a felnőtt tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megelőzhető legyen egy baleset, vagy tragédia.

5. A 4. pontban leírt esetben a felnőtt személy visszatarthatja e a gyermekeket a folyóban, tóban való fürdőzéstől?
Amennyiben ember élet (a gyermekek élete) kerülne veszélybe, úgy a felnőtt kötelessége megtenni minden olyan intézkedést, amellyel egy baleset, vagy tragédia elkerülhetővé válik. Ilyenkor azonnal értesíteni kell a rendőr hatóságokat is az esetről a 112, vagy a 107 telefonon.

6. Mit tegyen, kinek szóljon az a gyermek, aki elvesztette gyermek társát?
Ha van telefonja a gyermeknek, akkor azonnal tárcsázza az ingyenesen is hívható 112 segélyhívószámot, vagy a 107 számon a rendőr hatóságot, ahol bejelentheti, hogy hol, mikor, és ilyen eset történt és miben kér segítséget.. Ezen kívül bárkitől, akit a helyszínen lát, kérjen segítséget!
Ha van a gyermeknél telefon, akkor a szüleit is hívja fel és kérjen segítséget a tartózkodási helyének a megadásával!

7. Gyermekek viselkedése egymással szemben annak érdekében, hogy egy egyszerű lubickolás és kirándulás felnőtt személy felügyelete nélkül ne váljon tragédiává.
Javasolt ilyenkor például rangidős megválasztása, akinek szót fogadnak a többiek. Ez minden esetben a legidősebb gyermek kell, hogy legyen, mivel gyermek korban 1, 2 év kor különbség is komoly eltérést mutathat a gyermekek között. Fontos, hogy a gyermekek összetartsanak, vigyázzanak egymásra és semmi képen se kezdjenek önálló cselekedetbe. Az az, minden esetben tudjanak egymásról és egymás cselekedeteiről.

8. Szülők kötelessége, felelőssége a gyermekeik megóvása érdekében.
A szülők felelőssége, hogy gyermekeik hollétéről mindenkor tudjanak.
Fontos tudni azt is, hogy kivel, kikkel tölti el szabadidejét a gyermekük, és milyen programra készülnek.

9. A felnőttek kötelessége, felelőssége egy gyermek élettel járó tragédia megelőzésének érdekében.
Minden ember kötelessége, hogy bajba jutott ember társain segítsen. Amennyiben egy felnőtt személy úgy ítéli meg, hogy a gyermekek viselkedése fürdőzés előtt, vagy alatt balesettel, vagy tragédiával végződne, úgy minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a baleset, vagy tragédia elkerülhetővé váljon.

Embernek lenni 5. rész


Emberi magatartásformák