Baleset- és
bűnmegelőzés

06 (30) 388 0 388

[email protected]

Baleset megelőzés / Éves baleseti statisztikák

Baleseti statisztika 2010-re

A napokban váltak ismertté azok az előzetes baleseti statisztikai adatok, amelyek a 2010. évi közlekedésbiztonsági helyzet alakulásáról adnak számot. A végleges, azaz hivatalos adatok megjelenése március második felében várható. A tapasztalatok szerint az előzetes adatok csekély mértékben még változhatnak. Ennek oka, hogy a balesetet követő 24 órás állapotra épülő előzetes adatokkal szemben a végleges adatok a baleset utáni 30 napos helyzetet tükrözik, s időközben más sérültek is életüket veszthetik a közúti balesettel okozati összefüggésben.

Az előzetes adatok egyértelműen jelzik, hogy 2010. egy újabb sikeres esztendő volt Magyarország közúti közlekedésbiztonságában. A személysérüléses közúti balesetek alakulásának legfőbb és legmeghatározóbb területeit érintő előzetes adatok gyakorlatilag kivétel nélkül kedvező tendenciát mutatnak, a halálos balesetektől kezdve egészen az ittas vezetések alakulásáig. Az elért eredmények értékét növeli, hogy a közúti baleseti adatok összehasonlítása annak a 2009. évnek az adataival történt, melyet tavaly még az elmúlt négy évtized legsikeresebb esztendejének tekintettünk.

A rendelkezésre álló előzetes adatok alapján 2010-ben összesen 16 248 személysérüléses közúti baleset történt, 9,05 %-kal kevesebb, mint 2009-ben (17 864). A kedvező tendencia a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses közlekedési balesetek számában egyaránt kimutatható. Legnagyobb mértékben, 14,23 %-kal a halálos kimenetelű balesetek száma csökkent (752-ről 645-re), a súlyos sérüléses balesetek számában 11,91 %-os (5 583-ról 4 918-ra), míg a könnyű sérülésesekében 7 32 %-os csökkenés mutatható ki (11 529.-ről 10 685-re).

Az elmúlt év közlekedésbiztonsági sikereinek a legnagyobb eredménye, hogy 88 emberi életet sikerült megmenteni a 2009. évvel összehasonlítva. A 2009. évi 822 főről az elmúlt évben 734 főre sikerült leszorítani a közúti balesetben meghalt személyek számát, s ez nemzetközi viszonylatban is jelentős eredménynek, 10,71 %-os csökkenésnek felel meg. A súlyosan sérültek száma 803 fővel (6 444-ről 5 641-re), a könnyen sérültek száma pedig 1 650 fővel csökkent (16 830-ról 15 180-ra).

Egyértelműen pozitív kép rajzolódik ki az ittas járművezetés alakulásában is. A 2009. évi 2.274 fővel szemben 2010-ben 21,06 %-kal kevesebb, azaz összesen 1 795 személy okozott ittas állapotban személysérüléses közúti balesetet. Ennek megfelelően az ittas baleseteknek az összes közlekedési baleseten belüli aránya is kedvezően alakult (12.73 %-ról 11,05 %-ra esett vissza). Az eredmények ellenére átlagosan még mindig minden 9. személysérüléses közúti balesetet ittas személy okoz.

A közlekedési balesetek oksági szerkezete az elmúlt évekhez képest nem változott. Az összesen regisztrált 16 248 baleset okai között első helyen emelhető ki a gyorshajtás (4 310 eset), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása (3 982 eset), harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása (2 511 eset).

Az előzetes adatok alapján a személysérüléses közúti balesetek 62 %-át személygépkocsi vezetők, 9 %-át tehergépjármű vezetők, 1 %-át pedig autóbusz vezetők okozták. A motorkerékpárosoknak 4 %-os, a segédmotor-kerékpárosoknak pedig 5 %-os a részarányuk a balesetek okozásában. A forgalomban betöltött arányukhoz mérten kifejezetten magas a kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében (11 %), míg a gyalogosok a közúti balesetek 6 %-át idézték elő.

2010. év baleseti statisztikái

Közlekedésbiztonság oktatás 1. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 2. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 3. rész