Baleset- és
bűnmegelőzés

06 (30) 388 0 388

[email protected]

Baleset megelőzés / Baleseti statisztikák és a kiváltó okok

Baleseti statisztikák és a kiváltó okok

Február végén jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatója, mely a személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2009. évi alakulását tartalmazza. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy 2009. egy újabb eredményes esztendő volt a hazai közúti közlekedés biztonságában. Az eredmények értékét tovább növeli, hogy az adatokat annak a 2008. évnek a baleseti statisztikai adataival hasonlítjuk össze, amelyet – a közlekedésbiztonság viszonylatában - tavaly még az elmúlt négy évtized legsikeresebb évének tekintettünk.

Kijelenthető, hogy a közúti balesetek alakulásával kapcsolatos legfőbb adatok kedvező tendenciát mutatnak, az összes személysérüléses baleset, a halálos áldozatok száma, valamint az ittasan okozott balesetek vonatkozásában egyaránt.

A közzétett adatok alapján 2009-ben összesen 17.862 személysérüléses közúti baleset történt, 6,85 %-kal kevesebb, mint egy évvel azelőtt (19.174). A kedvező tendencia a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses közlekedési balesetek számában egyaránt kimutatható. Legnagyobb mértékben, azaz 15,41 %-kal a halálos balesetek száma csökkent (890-ről 752-re), a súlyos sérüléses balesetek számában 9,51 %-os (6.170-ről 5.583-ra), míg a könnyű sérülésesekében 4,85 %-os csökkenés mutatható ki (12.114-ről 11.527-re).
A közlekedésbiztonság terén a legnagyobb eredménynek mégis az számít, hogy az elmúlt évben 174 emberi életet sikerült megmenteni a 2008. bázisévvel összehasonlítva.
A 2008. évi 996-ról az elmúlt évben 822-re sikerült csökkenteni a közúti balesetben meghalt személyek számát, s ez nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredménynek, 17,97 %-os csökkenésnek felel meg. (Az egy év alatti áldozatszám csökkenés hazai mértéke így csaknem kétszerese az uniós átlagnak, ugyanis az előzetes adatok alapján 2009-ben az Európai Uniót képező tagállamok területén átlagosan 9 %-kal kevesebben haltak meg közúti balesetben.) A súlyosan sérültek száma 785 fővel (7.227-ről 6.442-re), a könnyen sérültek száma pedig 1.307 fővel csökkent (18.142-ről 16.835-re).


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Személysérüléses
közúti balesetek
száma
18 505 19 686 19 976 20 957 20 777 20 977 20 635 19 174 17 862
Balesetben
meghalt személyek
száma
1 239 1 429 1 326 1 296 1 278 1 303 1 232 996 822


Pozitív kép rajzolódik ki az ittas járművezetés alakulásában is. A 2008. évi 2.342 fővel szemben 2009-ben 2,91 %-kal kevesebb, azaz összesen 2.274 személy okozott ittas állapotban személysérüléses közúti balesetet. Az ittas baleseteknek az összes közlekedési baleseten belüli aránya az elmúlt évben 12,7 % volt, mely magába foglalja az ittas gyalogosok, utasok és egyéb személyek – tehát nem járművezetők – által okozott baleseteket is.

Az átlagszámokat alapul véve továbbra is elmondható, hogy minden nyolcadik személysérüléses közúti balesetet szeszesitaltól befolyásolt állapotban lévő személy okoz. Ez a kétség kívül magas érték további beavatkozásokat tesz szükségessé.

A közlekedési balesetek oksági szerkezete az elmúlt évekhez képest nem változott. A balesetek okai között változatlanul első helyen emelhető ki a gyorshajtás, másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása, harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása.

Az adatok alapján a személysérüléses közúti balesetek 62,7 %-át személygépkocsi vezetők, 8,6 %-át tehergépjármű vezetők, mintegy 1 %-át pedig autóbusz vezetők okozták, a motorkerékpárosoknak 4,1 %, a segédmotor-kerékpárosoknak pedig ennél kissé nagyobb, 5,2 %-os a részarányuk a balesetek okozásában.
A forgalomban betöltött arányuk tekintetében magas a kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében. A 10,2 %-os arányra tekintettel elmondható, hogy a kerékpárosok 2009-ben-ban több személysérüléses közúti balesetet okoztak, mint a tehergépjármű vezetők. Az elmúlt évben a gyalogosok a sérüléssel járó balesetek 6,2 %-át idézték elő, ezzel arányuk a 2008. évi 7,5 %-hoz képest csökkent.

2010. első negyedéve
Az első három hónapban tovább javult a mérleg: a személysérüléses közúti balesetek és a balesetekben meghalt személyek száma egyaránt csökkent.
Az előzetes közúti baleseti statisztikai adatok alapján 2010 első három hónapjában bekövetkezett személysérüléses balesetek száma 12,72 %-kal (3.311-ről 890-re) csökkent a 2009. év azonos időszakához képest. Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek száma 15,95 %-os (163→137), a súlyos sérüléses balesetek száma 17,19 %-os (1.012→838), a könnyű sérüléses balesetek száma pedig 10,35 %-os (2.136→1.915) csökkenést mutat.

A meghalt személyek száma a 2009. év adataihoz képest 13,89 %-kal (180→155), a súlyosan megsérült személyek száma 20 %-kal (1.209→972), a könnyen megsérült személyek száma pedig 12,1 %-kal (3.150→2.769) csökkent.

A „Zéró tolerancia” elv alkalmazása és a közúti ellenőrzések együttese az ittasan okozott balesetek alakulására gyakorolt kedvező hatást. Az előző év adataihoz képest az ittasan okozott közúti balesetek száma visszaesett. A számadatok így 31,13 %-os javulást mutatnak, az összbaleseti számok változását is figyelembe véve az ittasan okozott balesetek aránya 12,8 %-ról 10,1 %-ra csökkent. A „Zéró tolerancia” bevezetése óta (2008. január 20.) 2010. március 31. napjáig összesen 17.432 db vezetői engedélyt vettek el a helyszínen, ebből 2010. január 1. és március 31. között 1.592 darabot.

A balesetek oksági szerkezetét tekintve, 2010-ben a leggyakoribb baleseti ok a sebesség helytelen megválasztása (35 %), ezt követi az elsőbbség meg nem adása (22 %), majd a kanyarodás szabályainak meg nem tartása (13 %).

A baleseteket okozók csoportjainak vizsgálata során a 2010. év adatait tekintve a korábbi helyzethez képest nincs jelentős változás. A személygépkocsi vezetők 69 %-ban, a tehergépkocsi vezetők 11 %-ban, kerékpárosok 6 %-ban, motorkerékpár és smkp. vezetők 2-2 %-ban, autóbusz vezetők 1 %-ban, egyéb járművet vezetők 1 %-ban, gyalogosok 8 %-ban voltak okozói személysérüléses közúti közlekedési baleseteknek.

Amennyiben az előzetes adatokat a hatályos közlekedéspolitikai célkitűzésekkel vetjük össze, az állapítható meg, hogy:
- 2001.azonos időszakához képest a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2010-ben 18,08 %-kal (3.528→2.890) csökkent
- a halálos áldozatok számában pedig 34,6 %-os csökkenés mutatható ki.

Utóbbi számokban illusztrálva azt jelenti, hogy a 2001. első negyedévi 237 fő helyett idén március végéig 155-en váltak közúti tragédia áldozatává.

Közlekedésbiztonság oktatás 1. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 2. rész


Közlekedésbiztonság oktatás 3. rész